Ismerje meg szolgáltatásainkat a gázterv készítés területén!

gázterv ár

Web: https://gepesztervek.hu/ Email: info@gepesztervek.hu Tel: +36 20 474 5280

Bármilyen ingatlanban (lakás, ház, ipari ingatlan) a gázszerelési munkák (átalakítás, új készülék üzembe helyezés) elvégzéséhez engedélyezett gáztervre van szükség – hatósági előírás szerint. Ismerje meg részletes leírásunkból, hogy mit tartalmaz egy ilyen tervdokumentáció és milyen áron készítjük el!

Szolgáltatásaink

Szaktanácsadás

Rengeteg kérdés merül fel egy átalakítás, új berendezés telepítése során. Szakmérnökeink hosszú évek óta terveznek és korábban sok éves tapasztalatot szereztek gázszolgáltató MEO (műszaki-biztonsági ellenőrzési) osztályán, így pontosan ismerik és tudják az elvárásokat és jogszabályi kötelezettségeket.

Gáz MEO

A gázmű (Nemzeti Közműszolgáltató) műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) végzi el a műszaki-biztonsági felülviszgálatot, és kizárólag abban az esetben ad ki pozitív jegyzőkönyvet, ha a gázellátó rendszer megfelelő az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

Csak a kivitelezés átvételét követően lehetséges a gázszolgáltatást igénybevenni.

EPH jegyzőkönyv

Az EPH jelentése “Egyen Potenciálra Hozás”. Ez az EPH jegyzőkönyv nem hiányozhat a gáz-műszaki átvételhez szükséges tervdokumentációból – kötelező az EPH jegyzőkönyv megléte, tehát szükséges a használat megkezdéséhez. Az Egyen Potenciálra Hozás vizsgálatot kizárólag jogosult villamosmérnök végezheti el.

Egyszerűsített kazáncsere

Léteznek nem tervköteles gázszerelési munkák, melyek tervező mérnök bevonása nélkül is elvégezhetőek. Az ilyen egyszerűsített eljárással is engedélyezhető átalakítás, ha a gázvezeték átépítése nélkül történik a kazáncsere és (fontos!) az új gázkazán a régivel azonos méretű és besorolású.

Lépjen velünk kapcsolatba és tudjon meg minden szükséges információt!

A gázterv

Fontos! Gázszereléssel kapcsolatos munkák csak és kizárólag az illetékes gázszolgáltató által engedélyezett tervek alapján lehet végezni. Magyarországon a Magyar Mérnöki Kamara által bejegyzett épületgépész (szakági mérnök) készíthet.

Egy új gáz-fogyasztói rendszer létesítése vagy a már meglévő rendszer módosítása tervköteles tevékenységnek minősül.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Mindennapos eset a kazáncsere. Ha a nyílt égésterű készülék egy zárt égésterű készülékkel lesz kiváltva, akkor az tervköteles átalakításnak minősül

A terv tartalma:

  • műszaki leírás
  • alaprajz
  • függőleges csőterv
  • felelős tervezői nyilatkozat

Az elkészítés ideje

A tervezés átfutási ideje 5-10 munkanap. A munka komplexitásától függően természetesen lehet ettől eltérés, de ez már rögtön az első munkafázisnál a Konzultációnál egyeztetésre kerül.

A tervezés folyamata

Helyszíni felmérés

Az épület méreteinek felmérése, az égéstermék elvezető rendszer (kémény) megviszgálása történik ilyenkor. Egyeztetjük a gázkészülék telepítésének lehetőségeit és pontosítjuk a gázkazán helyiségével kapcsolatos előírásokat.

Tervezés

Az előzetes felmérés alapján belső gázellátó szolgáltatás nyomvonalának megtervezése. Ezt követi  a kémény méretezését, a készülék helyiségének légterhelés számítását és nem utolsó sorban a hidraulikai méretezést.

Engedélyeztetés, átadás

Az elkészült tervdokumentációt engedélyeztetjük az illetékes gázszolgáltatónál, majd nyomtatott és digitális formában átadásra kerül Önnek, mint megrendelőnek. Ekkor korlátozás nélkül megkezdhető a munkavégzés. Érdmes több kivitelezőtől is részletes árajánlatot bekérni és azokat tüzetesen összehasonlítani, mivel jelentős árazási különbségek szoktak mutatkozni. Sokszor tapasztaljuk, hogy nem a legolcsóbb ajánlat a befutó, mert esetlegesen nem tartalmaz minden költséget vagy nem terjed ki minden munkavégzésre.

Az elkészült gázterv engedélyezése

Ha a tervezői jogosultsággal rendelkező mérnök elkészített a gáztervet, a tulajdonos vagy a tervezést végző mérnök is kezdeményezheti az engedélyezési felülvizsgálatot a gázszolgáltatónál.

Ha a fogyasztói rendszerek bizonyos részeit érinti csak a változás, akkor elég csak a változással érintett tervrészeket dokumentálni. Ebben az esetben a tervezőnek egy nyilatkozatot kell mellékelnie, hogy a változás nem befolyásolja a rendszer biztonsági állapotát.

A jóváhagyástól számított 2 éven belül lehet a szerelési munkákat elvégezni, követve a tervben foglaltakat. Ha letelik a 2 év, akkor a tervet újra felül kell vizsgáltatni.

Tervezés – Fontos tudni!

A gáztervet, mely a gázszolgáltatóhoz kerül benyújtásra, kizárólag kamarai jogosultsággal rendelkező épületgépész készítheti el.

Kivitelezés – gázszolgáltató által engedélyezett terv alapján

Ha a gázterv a teljes dokumentációval beadtuk és a szolgáltató elfogadta, akkor el lehet kezdeni a csőszerelési munkálatokat.

Műszaki-biztonsági ellenőrzés (MEO), gázszolgáltatás megindítása

Miután a kivitelezés befejeződött, kérvényezni kell a gázszolgáltatónál a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését, a beüzemelés ez után kezdődhet meg.

Kazáncserére készül? – Szervezze meg, most!