Kérdezze a szakértőt!

gázterv ár

Web: https://gepesztervek.hu/ Email: info@gepesztervek.hu Tel: +36 20 474 5280

Otthonukban vagy ipari ingatlanban végzett átalakítás, ami érinti a gázvezeték hálózatot, kéményt, kazáncserét – az gáztervköteles átalakításnak minősül és a gázszolgáltató által engedélyezett terv alapján kerülhet kivitelezésre.

A gázterv készítésekor a meglévő állapotot ugyan úgy fel kell tüntetni a terven, mint az új, engedélyeztetni kívánt állapotot. Fontos, hogy a tervnek tartalmaznia kell a betervezett kazán (hőtermelő berendezés) pontos adatait is, úgy mint gyártó, típus és ha van egyéb kiegészítő adat, akkor azokat is.

A gázművek kizárólag a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő tervet engedélyezheti – ez a tervező felelőssége, hogy ismerje az előírásokat. Fontos tudni, hogy a kémény felújítása és/vagy átalakítása az esetek döntő többségében elengedhetetlen, ami meghatározó része lehet a kivitelezés költségének.

Gázterv engedélyeztetése avagy hova kell beadni a gáztervet?

Minden esetben a szolgáltatást biztosító gázművekhez kell beadni (Budapesten a Nemzeti Közművek Földgáz elosztási üzletág, Tervellenőrzési Osztály az illetékes).

A hiánytalanul beadott  és a hatályos előírásoknak megfelelő dokumentáció elfogadására 15 nap áll a gázművek rendelkezésére. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelőlapot, ha szükséges meghatalmazást stb – melyek az NKM Gázhálózat oldaláról letölthető. De a beadandó dokumentumok közé tartozik a kéményvizsgálati vélemény is. Természetesen, ha nem felel meg a dokumentáció, akkor hiánypótlásra és/vagy módosításra szólíthat fel a gázművek.

Tipp: Beadás után érdemes az elbírálás állapotáról rendszeresen érdeklődni az ügyintézőnél, főleg ha szorít minket a határidő.

Ha elutasításra kerül a terv, de a menyújtó ezt indoklatlannak tartja, akkor lehetősége van kérvényezni a felülvizsgálatot a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőségnél.

Mikor szabad a munkálatokat megkezdeni? – Röviden: Ha megvan a minősített gázterv a gázműtől

Ahogy a rövid válaszban is írtuk, a kivitelezés kizárólag a gázművek által elfogadott úgynevezett minősített terv alapján kezdhető meg a munka és azt is rögtön ki kell emelni, hogy a kivitelezés alatt nem szabad eltérni attól. Ha a munkálatok során módosításra van szükség, akkor a tervezőnek azt rá kell vezetni a tervre. Például, ha  előre nem látott kivitelezési probléma vagy akár a terven megjelölt alkatrészek beszerzésével vannak gondok. Ha a tervmódosítás érinti a műszaki biztonságot, akkor kötelező a tervet újra engedélyeztetni a gázszolgáltatóval. A munkálatokat fel kell függeszteni amíg a terv nem kerül újból elfogadásra és folytatni az ismételten elfogadott terv birtokában lehet. Jó tudni, hogy a gázóra leszereléshez szükséges kérvényt a Műszaki Ellenőrzési Osztálynál kell beadni.

Tipp: Érdemes több vállalkozótól árajánlatot kérni a kivitelezési munkához, hiszen jelentős eltérések lehetnek köztük, akár 1,5-2x differencia is lehet az árak között. De ne csak az ár alapján döntsünk! Tételes árajánlatban nézzük végig, hogy mit tartalmaz és mire vállal garanciát a kivitelező.

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat azaz a meo-zás

Az engedélyezett terv alapján kivitelezett munkák befejeztét követően a gázművek műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) ellenőrzi az elkészült rendszert és tanúsítványt állít ki. A szerelési nyilatkozat benyújtásával tudjuk kérvényezni a műszaki biztonsági ellenőrzést, amely benyújtást követő 15 napon belül kell megtörténni a gázművek szakembere által.

A MEO szakembere a tervezési határtól kezdve, a tervet követve ellenőrzi a megvalósult állapotot. A felülvizsgálat során ellenőrzi a készülék bekötését, a csőnyomvonalat, annak rögzítését, lejtést és a mérőóra kialakítását. Az ellenőrzés része a nyomáspróbázás: szilárdsági, tömörségi és készülék tömörségi.

Ezek végeztével kizárólag a csövek festése és ha szükséges a védőszekrény kialakítása végezhető el. A gázmű által biztosított MEO szolgáltatás ingyenes az első alkalommal, de amennyiben a felülvizsgálat hibát állapít meg, a további ellenőrzések díjkötelesek.

A sikeres műszaki felülvizsgálatot követően 6 munkanapon belül a gázművek beindítja a gázszolgáltatás.

A kémény: mérezetés és szakvéleményezés

A gázterv beadásának feltétele a kéményseprői szakvélemény, amit Budapesten a FŐKÉTÜSZ (Fővárosi Kéményseprőipari Kft.) oldalán is elérhető nyomtatvánnyal tudunk megtenni vagy az illetékes kéményseprőipari közszolgáltatónál. A szakvélemény kizárólag akkor kerül kiállításra, ha a megvalósult állapot garantálja az egészségre ártalmas égéstermékek biztonságos és szakszerű elvezetését.

A kémény használatba vétele akkor lehetséges, ha az az érvényes jogszabályi- és technológiai előírásoknak megfelelően javított egy jogosultsággal rendelkező kivitelező által.

A javítási munkák elvégzését követően a felelős kivitelező nyilatkozik, hogy az előírt és megfelelő technológiát és anyagminőséget alkalmazták. A használatot csak a kivitelezői nyilatkozat beadása után bírálja el és hagyja jóvá a gázmű. Emiatt nagyon fontos, hogy jogosultsággal rendelkező kivitelezőt válasszunk a kémény korszerűsítése során.

Jó ha tudod a kéményekről:

Jelenleg is használatban lévő kémény nem biztos, hogy kielégíti a jogszabályi előírásokat egy új rendszer üzembehelyezésénél. Ez mit jelent a gyakorlatban? A meglévő kéményrendszer nem helyezhető üzembe egy fűtésátalakítás során. Tipikusan ilyen példa az oldalhomlokzati füstgáz kivezetés, ugyanis ilyet már nem engedélyeznek gázkazánok esetében. Ilyenkor, ha kazánt szeretnénk cserélni, meg kell oldalni a kémény tetősík fölé történő kivezetését, ami természetesen jelentős többlet költséggel jár – akár többszörös költséggel.

Tipp: Ha meglévő rendszer átalakítását tervezzük, akkor érdemes a felújítás előtt szakvéleményt kérni a kéményseprő-szolgálattól. Hiszen az tartalmazza a meglévő kémény állapotát és a gázterv beadásához szükséges átalakításokat.

Nem engedélyköteles egyszerűsített kazáncsere

Ha a jelenlegivel megegyező teljesítményű és besorolású kazánt választunk, akkor az engedély helyett csak bejelentésköteles a kazáncsere. Az egyszerűsített eljárásról azaz az egyszerűsített kazáncsere feltételeiről részletes leírást készítettünk.

A gázkazánokra vonatkozó gyártói garancia

A gázkazánra vonatkozó garancia – eltérően más műszaki berendezésektől –  az üzembe helyezés napjától kezdve érvényes és nem a vásárlás napjától kezdve. De csak akkor vállalnak a cégek garanciát a termékre, ha a gyártónál akkreditált szakember végzi és/vagy ellenőrzi a bekötést

Ez lehet ingyenes vagy akár több 10 ezer forint is, ez mindig a márka üzletpolitikájától függ. Ajánlott ezt előre megnézni és bekalkulálni a gázkazán kiválasztásánál, hiszen sokszor a prémium márkák ezt ingyen végzik el.

Mit tartalmaz a gázterv?

A tervdokumentáció több részből tevődik össze.

1. A dokumentáció rajzi része két részből áll:

  • Alaprajz
  • Függőleges csőterv

2. A dokumentáció írásos részei:

  • Műszaki leírás, ahol a rajzon nem ábrázolható szabványok és paraméterek kerülnek dokumentálásra
  • Felelős tervezői nyilatkozat, ami a tervezői jogosultságot igazolja a hatóságok felé

Nem része a dokumentációnak:

  • Hő- és áramlástechnikai (kémény) méretezés
  • Csőhálózat dokumentálása a gázfogyasztó készülékig történik, a fűtési rendszerre a tervezés nem vonatkozik

A gázterv dokumentációja a jogszabályi és az illetékes gázszolgáltató előírásainak megfelelően kerülnek elkészítésre.

A gázterv elkészítésének időigénye

Lakások és családi házak esetén átlagosan 1-2 hét (5-10 munkanap) elegendő a terv elkészítéséhez. Ipari ingatlanok vagy bonyolult rendszerek esetén ez növekedhet, de természetesen ez az egyeztetés legelején rögzítésre kerül.