Kérdezze a szakértőt!

Web: https://gepesztervek.hu/ Email: info@gepesztervek.hu Tel: +36 20 474 5280

gázterv ár

Mi az a gáz MEO?

A MEO, a minőség ellenőrzési osztály rövidítése, vagyis a gázművek azon szervezeti egysége, ahol a szakmérnökök helyszíni ellenerőrzés keretében megbizonyosodnak a szakszerű kivitelezésről és jegyzőkönyv formájában ezt hitelesítik.

Tehát a gázszerelési munkálatok befejezése után, a MEO szakmérnökei helyszínre kivonulva megbizonyosodnak, hogy a kivitelezés a korábban hitelesített tervek alapján történt és erről jegyzőkönyv készül. A gázművek általi ellenőrzés (MEO ellenőrzés) első alkalommal ingyenes, amennyiben hibát, szabálytalanságot fedeznek fel és újabb ellenőrzésre lesz szükség (a hibák javítását követően), akkor az már a tulajdonos által fizetendő.

Fontos megjegyezni, hogy a gázvezeték és gázkészülék használata kizárólag a műszaki átvételt követően megengedett.

Ezt hivatott szabályozni a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról – 89. § (3): az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálatról bővebben:

A műszaki-biztonsági felülviszgálat hivatott garantálni, hogy a tulajdonos csak olyan rendszert üzemeltessen, amely nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

A MEO igénybevételéhez az illetékes gázszolgáltatónál kell a tulajdonosnak vagy (írásos meghatalmazással rendelkező) megbízottjának az ügyfélszolgálaton személyesen vagy online kérvényezni és időpontot egyeztetni.

Szükséges dokumentumok

 • engedélyezett gázterv
 • kéményseprői szakvélemény
 • szerelői nyilatkozatok
 • megrendelőlap
 • EPH jegyzőkönyv.

A helyszíni ellenőrzés folyamata

A helyszíni átadás-átvétel menete:

Az átadás során 3 félnek kell személyesen vagy megbízotton keresztül részt venni:

 1. a gázművek szakemeberének
 2. a kivitelezőnek és
 3. a megrendelőnek (vagy meghatalmazottjának).

A MEO felülviszgálat során ellenőrzése kerülő dolgok:

 • a kivitelezés a jóváhagyott terveknek megfelelően történt-e meg,
 • a gázmérő bekötése szabályszerű-e,
 • a gázkészülék légellátása biztosított-e, a füstgázelvezetés a szabályoknak megfelelő-e,
 • a nyomáspróba sikerességének jegyzőkönyvezése,
 • az alábbi dokumentumok ellenőrzése:
 1.  a kéményseprői szakvélemény,
 2. EPH jegyzőkönyv,
 3. nyomáspróba pumpa kalibrációs jegyzőkönyve,
 4. a szerelői nyilatkozat,
 5. a megrendelőlap.

Vonatkozó jogszabályok