Mi az EPH?

Az EPH esetében egy földelő vezetékről beszélünk, ami megakadályozza, hogy a berendezés fém részei között potenciál különbség alakuljon ki, és ezáltal esetleges elektromos kisülés veszélye alakuljon ki. Gázszivárgás esetén, egy elektromos szikra kialakulása robbanást idézhet elő – ezt hivatott megakadályozni az EPH vizsgálat.

Az egyen-potenciálra hozó vezetékrendszer feladata a gázfogyasztó készülékek összekötése a házi fémhálozattal és a földelt fémtárgyakkal.

Fontos tudni: Az Egyen Potenciálra Hozás (EPH) jegyzőkönyv meglétéhez kötik a gázzal üzemelő berendezések üzembe helyezését a gázszolgáltatók. 

Milyen esetben kötelező az EPH jegyzőkönyv?

A magyar szabályozásnak megfelelően a gázszolgáltató az EPH jegyzőkönyv meglétéhez köti:

  • a gázvezeték bekötéseket,
  • a meglévő gázvezeték hálózat módosítását,
  • gázkészülék üzembe helyezéseket,

Fontos, hogy a villamos biztonsági szempontokat is be kell tartani, ha szeretnénk gázhálózatra csatlakozni – nem elegendő a gázvezetékekre vonatkozó előírások betartása.

Hogy néz ki az EPH vizsgálat?

Az EPH vizsgálat helyszíni szemrevételezésből és jegyzőkönyv megírásából áll, szerelési vagy kivitelezési munka ilyenkor nem történik. A vizsgálat célja, hogy villamossági szempontból ellenőrzésre kerüljön az újonnan telepített gázberendezés, illetve az ehhez kapcsolódó cső- és elektromoshálózat.

Villamos biztonsági szempontból is ki kell elégíteni a feltételeket, csak ebben az esetben lehet egy készülékkel a gázhálózatra csatlakozni.

Mikor nincs szükség EPH jegyzőkönyvre?

A villamos hálózati csatlakozással rendelkező gázkészülékek felszerelése csak ott engedélyezett, ahol a gázvezeték hálózat be van kötve az épület/helyiség egyen-potenciálra hozó hálózatába.

Ha azonban meglévő gázcső hálózatra szeretnénk a gázkészüléket csatlakoztatni és nem engedélyköteles a csere, akkor az ellenőrzés nem kötelező.

A szolgáltató nem helyezi gáznyomás alá az EPH jegyzőkönyv nélküli hálózati szakaszokat.